نویسندگان جشنواره دوازدهممهدی شعبانی

 AWT IMAGE  شعبانی، مهدی (1364 ـ )


دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور کرج.کارنامک

 • رئیس کانون قرآن دانشجویی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، 1384 ـ 1388،
 • همکاری با انجمن ادبی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، 1384 ـ 1388،
 • سردبیر و مدیرمسئول نشریه دانشجویی فرهنگی و قرآنی باران در دانشگاه اراک و کسب رتبه‌های استانی و کشوری برای این نشریه 1384 ـ 1388(شماره 16 ـ 24)،
 • ویراستار انتشارات بوتیمار، 1393،
 • مدیر داخلی فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان،
 • همکاری با انتشارات حوا.

گزیده آثار

 • «بررسی اوزان شبه دوری»، مجله علمی ـ پژوهشی ادب و زبان دانشگاه کرمان، شماره 37، بهار و تابستان 1394،
 • «بررسی عکس اختیار تسکین در شعر فارسی»، مجله علمی ـ پژوهشی فنون ادبی دانشگاه اصفهان (در دست انتشار)،
 • «نقد جلد اول کتاب شرح غزلیات بیدل، کامران زمانی»، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، بهار 1394،
 • «تأملی بر رسم‌الخط مجموعه 4 جلدی عاشقانه‌های ایرانی»، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، شماره 3 ـ 4، پاییز و زمستان 1393،
 • «توجهی بر «بچه­خوانی» با تکیه بر تصحیح حکایت مرد لر»، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، شماره 5، بهار 1394،
 • «نقد شفاهی رمان میوه در غلاف محمدرضا قدسی»، در دانشگاه اراک، جهاد دانشگاهی، 1387.
 • همکاری با انتشارات بوتیمار برای نمونه­خوانی کتاب­های زیر:
 • شعر پست‌مدرن، پل هوور، ترجمه علی قنبری، تهران: بوتیمار، 1394،
 • تاریخ تحلیلی ترانه فارسی، مهدی موسوی میرکلایی، تهران: بوتیمار، 1394،
 • مسئله مردم؛ بررسی زمینه‌های جامعه‌گرایی در شعر امروز ایران، داریوش معمار، تهران: بوتیمار، 1394،
 • آنتولوژی شاعران آزادی، محمدعلی سپانلو، تهران: بوتیمار، 1394،
 • سی‌سالگی، مهدی موسوی میرکلایی، تهران: بوتیمار، 1394،
 • مجموعه داستان اندوه، حسین آتش­پرور، تهران: بوتیمار، 1394.