یازدهمین دوره مقالات برگزیده و شایسته قدردانی

ادبیات فارسی – متون کهن (برگزیده)

 «فیه ما فیه و شرح کامل آن»؛ رحمان مشتاق­ مهر؛ پژوهشنامه انتقادی؛ شماره ۴؛ زمستان ۱۳۹۲.  pdf مقاله

ادبیات فارسی – شعر کلاسیک (برگزیده)

 «در حاشیه نقد و شرح قصاید خاقانی (بخش ۱ تا ۳)»؛ محمدرضا ترکی؛ کتاب ماه ادبیات، شماره ۱۹۳-۱۹۵؛ آبان و دی ۱۳۹۲.  pdf مقاله: بخش اول - بخش دوم - بخش سوم

ادبیات عرب (شایسته تقدیر)

 «نقد و بررسی ترجمه و تحلیل دیوان متنبی(بخش ۱و۲)»؛عنایت الله فاتحی­ نژاد؛ کتاب ماه ادبیات؛شماره ۱۸۸؛ خرداد۱۳۹۲ و شماره ۱۹۱؛ شهریور۱۳۹۲. pdf مقاله:بخش اول -  بخش دوم

زبانشناسی  (برگزیده)

 «بررسی تیشتریشت»؛ چنگیز مولایی؛ زبان­ها و گویش­های ایرانی؛ شماره ۲؛ خرداد ۱۳۹۲. pdf مقاله

کلیات و اطلاع رسانی- روش تحقیق  (برگزیده)

«ابرهای تهی: فقر ساختار و محتوا در کتاب هاب روش تحقیق»؛ سیدحسن اسلامی؛ آینه پژوهش؛ شماره ۱۴۲؛ مهر و آبان ۱۳۹۲. pdf مقاله

کلیات و اطلاع رسانی- فرهنگ نویسی  (برگزیده)

«نقد و بررسی کتاب فرهنگ اوزان شعر فارسی تألیف دکتر تقی وحیدیان کامکار» ؛ مهدی کمالی؛ پژوهش‌های زبان­شناسی تطبیقی؛ شماره ۵؛ بهار و تابستان ۱۳۹۲.  pdf مقاله

علوم و فنون (برگزیده)

 «نگاهی به ذخیره خوارزمشاهی» ؛ گلپر نصری؛ آینه میراث (ضمیمه)؛ شماره ۳۱؛ سال ۱۳۹۲.pdf  مقاله

میراث پژوهی (برگزیده)

 «تکلمه و استدراکاتی بر فهرست دستنویس­ های فارسی کتابخانه ایاصوفیا»؛ علی صفری آق قلعه؛ گزارش میراث؛ شماره ۵۶-۵۷؛ فروردین و تیر۱۳۹۲.  pdf مقاله

علوم اجتماعی (برگزیده)

 «بررسی و نقد کتاب اقتصاد کلان»؛ محمد واعظ برزانی؛ پژوهشنامه انتقادی؛ شماره ۱؛ بهار ۱۳۹۲. pdf مقاله

علوم سیاسی (برگزیده)

 «کندوکاوی روش‌شناختی در کتاب جریان‌شناسی سیاسی در ایران»؛ عباس خلجی؛ پژوهشنامه انتقادی؛ شماره ۲؛ تابستان ۱۳۹۲. pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا (برگزیده)

 «درس نامه ای ناتمام»؛ محسن رحمتی؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا؛ شماره ۱۸۴؛ شهریور۱۳۹۲. pdf مقاله

علوم تربیتی (برگزیده)

 «منبع شناسی تعلیم و تربیت»؛ محمد هدایی؛ کتاب ماه کلیات؛ شماره ۱۹۴؛ بهمن ۱۳۹۲.  pdf مقاله

کودک و نوجوان – داستان (برگزیده)

«دیدار با زمان»؛ شیدا آرامش فرد؛ پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان؛ شماره ۸؛ پاییز ۱۳۹۲.  pdf مقاله

کودک و نوجوان – شعر (شایسته تقدیر)

 «با چشم­هایی که می­ چشند!»؛ زهره حیدری شاهی؛ کتاب ماه کودک و نوجوان؛ شماره ۱۹۳؛ آبان ۱۳۹۲.  pdf مقاله

کودک و نوجوان – تصویرگری (شایسته تقدیر)

 «رابطه متن و تصویر در ترجمه ماهی سیاه کوچولو به زبان انگلیسی»؛ بهار اشراق؛ پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان؛ شماره ۵۸؛ تابستان ۱۳۹۲.  pdf مقاله