نویسندگان جشنواره یازدهمرحمان مشتاق مهر

AWT IMAGE  مشتاق مهر، رحمان (۱۳۴۲ ـ )


دانش­ آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس.معرفی

سال ۱۳۴۲ در یک خانوادۀ سنتی و مذهبی در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش کارگر سادۀ کارخانه کبریت ­سازی بود. وی دوران ابتدایی، راهنمایی و متوسّطه را در مدارس زادگاهش به پایان رساند.

مهرماه سال ۱۳۶۳ و پس از اتمام دوره دو ساله تربیت معلم، شغل معلّمی اشتغال را با تدریس در پایۀ پنجم ابتدایی در روستای امیر دیزج آذرشهر (شهری واقع در ۴۰ کیلومتری جنوب غربی تبریز) آغاز کرد.در همان سال نیز در رشتۀ زبان و ادبیّات فارسیِ دانشگاه تبریز پذیرفته شد.

سال ۱۳۶۸ پس از اتمام دورۀ کارشناسی، با رتبۀ یک از آزمون ورودی سراسری کارشناسی ارشد در همان رشته و دانشگاه ادامۀ تحصیل داد و از پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان «اندیشۀ غربت روح در ادبیّات عرفانی» در بهمن ماه ۱۳۷۱ با دفاع کرد.

مهر ماه ۱۳۷۲ پس از استعفا از آموزش و پرورش، در دانشگاه تربیت معلّم تبریز (شهید مدنی آذربایجان فعلی) استخدام شد. همان سال در دانشگاه تربیت مدرّس در مقطع دکتری مشغول به تحصیل شد.

سال ۱۳۷۹ از رسالۀ دکتری خود با عنوان بیان رمزی در کلیّات شمس؛ پیوند میان محسوس و معقول در غزلیّات مولانا به راهنمایی استاد دکتر تقی پورنامداریان دفاع کرد.این رساله در جشنواره انتخاب پژوهشهای برتر سال ۱۳۸۰ جهاد دانشگاهی، به عنوان بهترین رسالۀ دکتری در رشتۀ ادبیّات فارسی انتخاب شد.

رسالۀ دکتری وی نیز با نام «فرهنگنامه رمزی غزلیات مولانا» از سوی انتشارات مؤسسۀ خانه کتاب منتشر شد.