نویسندگان جشنواره یازدهممحمدرضا ترکی

 AWT IMAGE  ترکی، محمدرضا (۱۳۴۱ـ )


دانش ­آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران.معرفی

سال ۱۳۴۱ در آبادان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی در زادگاهش گذراند، سپس در دانشگاه تهران و در رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک دکتری از این دانشگاه شد. او هم­اکنون محقق ادبی، مترجم، نویسنده، شاعر و استادیار گروه زبان دانشگاه تهران می­باشد.

برخی آثاری که تاکنون از وی منتشر شده است، عبارتنداز:

الف) کتاب‌ها:

از واژه تا صدا (پیرامون ادبیات و رادیو)، طرح آینده، ۱۳۸۲.

پارسای پارسی؛ سلمان فارسی به‌روایت متون فارسی (چاپ دوم با تغییرات وافزودن بخش‌های تازه)، انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۸۷.

تاریخ و تطوّر علوم بلاغت، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)۱۳۸۳.

ب) مجموعه‌های شعر:

ـ هنوز اوّل عشق است، تهران، انتشارات تکا،۱۳۸۷.

ـ خاکستر آیینه،تهران، انجمن شاعران ایران، ۱۳۸۹. (تقدیرشده در جایزۀ کتاب فصل)

ـ بغض در نواحی لبخند، تهران، هنر رسانه اردیبهشت،۱۳۹۱.

ج) مقالات:

ـ  دشواری‌های دیوان خاقانی، کتاب‌ماه ادبیات و فلسفه، ۱۳۸۳.

ـ بر بساط غزل خاقانی، نامۀ فرهنگستان، شماره ۲۶، شهریور۱۳۸۴.

ـ دوباره‌کاری و شتابزدگی در تصحیح هفت دیوان محتشم کاشانی، نامۀ فرهنگستان، شماره ۲۷، آذر۱۳۸۴.

ـ مدخل«خاقانی شروانی»، دانشنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد سوم، تهران ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۸.

ـ در حاشیۀ غلط ننویسیم، مجلّۀ علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ۱۸۷، پاییز ۱۳۸۷.

ـ دریافته­هایی از دیوان خاقانی، ادب فارسی؛ مجلّۀ علمی پژوهشی گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران، دوره اول، شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۸۸.