اخبار اسامی کتاب های شایسته‌ تقدیر سی‌ و چهارمین جایزه کتاب سال منتشر شد.

AWT IMAGE  گزیده ای از سیزدهمین جشنواره نقد کتاب.  6 دی 1395.