اخبار
فراخوان پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد.

 

  فراخوان پانزدهمین جشنواره نقد کتاب منتشر شد.  20 فروردین 1397.


کتاب نقد برتر: مجموعه مقالات منتخب چهاردهمین دوره نقد جشنواره کتاب منتشر شد.

 

  کتاب «نقد برتر: مجموعه مقالات منتخب چهاردهمین دوره نقد جشنواره کتاب» منتشر شد. 28 آذر 1396.


کتاب گزارش چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد.

 

 کتاب گزارش چهاردهمین جشنواره نقد کتاب منتشر شد.  28 آذر 1396.
 


گزیده ای از چهاردهمین جشنواره نقد کتاب

 

   گزیده ای از چهاردهمین جشنواره نقد کتاب.  27 آذر 1396. 


اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر 3.

 

   اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر  27 آذر 1396. 


اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر 2.

 

   اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر  27 آذر 1396. 


اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر 1.

 

  اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر 27 آذر 1396. 


اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب

 

   27 آذرماه در آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب از منتخبان جشنواره تقدیر شد27 آذر 1395.


نقد می‌تواند ممیزی کتاب را کمتر کند.


     دکتر محسن جوادی (معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام): نقد می‌تواند ممیزی کتاب را کمتر کند.  27 آذر 1396. 


اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب 27 آذر ماه 1396.

 
    آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب 27 آذر ماه 1396 ساعت 15 تا 17 در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار خواهد شد . 25 آذر 1396.