اخبار
فراخوان سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

 

AWT IMAGE  فراخوان سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. 27 فروردین 1396.


فراخوان چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد.

 

AWT IMAGE  فراخوان چهاردهمین جشنواره نقد کتاب منتشر شد.  21 اسفند 1395.


اسامی کتاب های شایسته‌ تقدیر سی‌ و چهارمین جایزه کتاب سال منتشر شد.

 

AWT IMAGE  اسامی کتاب های شایسته تقدیر سی و چهارمین جایزه کتاب سال منتشر شد.  19 بهمن 1395.


برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند.

 

AWT IMAGE برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند.  19 بهمن 1395.


برگزیدگان سی و چهارمین دوره کتاب سال اعلام شد.

 

AWT IMAGE  برگزیدگان سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال اعلام شد.  19 بهمن 1395.


روایت تصویری روند داوری سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب.

 

AWT IMAGE  روایت تصویری روند داوری سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب.  7 دی 1395.


گفتگو با منتخبان سیزدهمین جشنواره نقد کتاب.

 

AWT IMAGE   گفتگو با منتخبان دوازدهمین جشنواره نقد کتاب.  8 دی 1395.


اسامی کتاب های شایسته‌ تقدیر سی‌ و چهارمین جایزه کتاب سال منتشر شد.

 

AWT IMAGE  گزیده ای از سیزدهمین جشنواره نقد کتاب.  6 دی 1395.


اختتامیه سیزدهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر

 

AWT IMAGE  اختتامیه سیزدهمین جشنواره نقد کتاب به روایت تصویر .  29 آذر 1395.


اسامی برگزیدگان سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب

 

 AWT IMAGE  29 آذرماه در آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره نقد کتاب از منتخبان جشنواره تقدیر شد. 29 آذر 1395.