:: صفحه اصلي :: درباره جشنواره :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: ::
:: بایگانی بخش بخش جنبی جشنواره دوازدهم: ::
:: منتقد پیشکسوت - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ -
:: منتقد جوان - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ -
:: نشریه شایسته تقدیر - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ -