سیزدهمین دوره برگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE نام: ابراهیم افشار

عنوان مقاله: پر، اما ناپرداخته! نقدی بر کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی

گروه: کلیات و اطلاع رسانی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام:احسان رئیسی

عنوان مقاله:  ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیز بن محمد نسفی

گروه: میراث پژوهی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام:  سیّد منصور طباطبایی

عنوان مقاله: نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین

گروه: میراث پــــــــــژوهی

رتبه:  برگزیده


 AWT IMAGE  نام: هادی درزی رامندی

عنوان مقاله: نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین

گروه: میراث پــــــــــژوهی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سیّد محسن میری

عنوان مقاله: نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی

گروه: فلسفه، کلام و عرفان -  فلسفه اسلامی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: قاسم ابراهیمی پور

عنوان مقاله: نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی

گروه: فلسفه، کلام و عرفان -  فلسفه اسلامی

رتبه: شایسته تقدیر  


 AWT IMAGE نام: مجید مرادی

عنوان مقاله: ملاحظاتی درباره برخی مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامی

گروه: فلسفه، کلام و عرفان - فلسفه اسلامی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: سیّد محسن اسلامی

عنوان مقاله: شروط امکان تألیف درباره کانت

گروه: فلسفه، کلام و عرفان - فلسفه غرب

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: سعید کریمی

عنوان مقاله: ما به کجاییم و امانت کجاست؛ نقد ترجمه فارسی اللمع فی التصوف

گروه: فلسفه، کلام و عرفان - عرفان

رتبه:   شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: مرحوم ناصر قربان نیا

عنوان مقاله: تألیف فلسفه فقه، ضرورتی که همچنان باقی است

گروه: دین -  فقه و حقوق

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: جعفر مروارید

عنوان مقاله: نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب زمینه مشترک

گروه: فلسفه، کلام و عرفان - کلام

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: حسن توسلی

عنوان مقاله: نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب زمینه مشترک

گروه: فلسفه، کلام و عرفان - کلام

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: امیر حسین خداپرست

عنوان مقاله: دعوت دوباره به فضیلت فکری

گروه: دین -  اخلاق

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سیّد علیرضا صالحی

عنوان مقاله: معرفی و نقد یک کتاب و دو ترجمه آن: کلیات فلسفه اخلاق نوشته جیمز ریچلز

گروه: دین -  اخلاق

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: فرهنگ ارشاد

عنوان مقاله: واکاوی مسئله گفت و گو: بررسی و نقد کتاب در جهان گفت و گو

گروه: علوم اجتماعی - جامعه شناسی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: مریم عفتی کلاته

عنوان مقاله: نقد و بررسی دو داستان خاطرات یک خون آشام عاشق و جودی انجمن مخفی تشکیل می دهد از منظر برنامه فلسفه برای کودکان

گروه: کودک و نوجوان

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: مرضیه اطهاری نیک عزم

عنوان مقاله: بررسی ترجمه سه اثر از اریک امانوئل اشمیت بر اساس آرای نظری اومبرتواکو

گروه: زبان - زبانهای دیگر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: رعنا طاهرزاده

عنوان مقاله: بررسی ترجمه سه اثر از اریک امانوئل اشمیت بر اساس آرای نظری اومبرتواکو

گروه: زبان - زبانهای دیگر 

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: فرهاد قربان زاده

عنوان مقاله: نقد و بررسی مجموعه‌ فرهنگ‌های سخن

گروه:  زبان - زبان شناسی 

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: امیرمحمّد گمینی

عنوان مقاله: علم، دین و خرافه در تمدن اسلامی: نقدی بر کتاب مقالاتی درباره مفهوم علم در تمدن اسلامی

گروه: علوم و فنون

رتبه:  برگزیده


 AWT IMAGE نام: مهدی حق شناس

عنوان مقاله: مداقه­ ای در مباحث تئوری طراحی گرافیک: نگاهی به کتاب طراحی گرافیک چیست؟

گروه: هنر

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: سیّد مهدی یوسفی

عنوان مقاله: جامعه شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتناع

گروه: ادبیات فارسی - نقد ادبی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سجاد آیدنلو

عنوان مقاله:  معرفی و بررسی دو تصحیح تازه شاهنامه

گروه: ادبیات فارسی - متون کهن

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: ملاحت نجفی عرب

عنوان مقاله:  نقد و تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می­کنم از منظر زبان و جنسیت

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: عبدالرسول شاکری

عنوان مقاله: شعر نو در ترازوی تأویل: مروری بر کتاب شعر نو در ترازوی تأویل

 گروه: شعر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: محمد کاظم رحمتی

عنوان مقاله: ایران عصر صفوی: نوزایی امپراتوری ایران

گروه:  تاریخ و جغرافیا

رتبه: برگزیده


نام: مصطفی همدانی 

عنوان مقاله: نقد کتاب ارتباط شناسی

 گروه: علوم اجتماعی - ارتباطات 

رتبه: شایسته تقدیر