مجموعه مقالات برترمجموعه مقالات برتر

AWT IMAGE  نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده نخستین جشنواره نقد کتاب) (pdf)

گروهی از نویسندگان. تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۸۷. ۲۶۴ ص. وزیری (شومیز). ۲۷۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۰۰۰ نسخه.شابک: ۹-۸۵-۸۵۳۳-۹۶۴-۹۷۸

چکیده: نخستین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب، با بررسی ۶۵ مقاله در ۱۳ نشریه و معرفی ۱۳ منتقد برگزیده در سال ۱۳۸۷ در تهران برگزار شد. مجموعۀ حاضر حاوی مقالات برگزیدۀ این جشنواره است که بعضی از آنها عبارتند از: ظاهرا زیربنا همچنان اقتصاد است/ فرخ امیرفریار، نقد ترجمه‌های صد سال تنهایی/ الهه موعودی، ورقی از مکارم الآثار/ جویا جهانبخش، رئالیسم و شایستگی آن برای فیلم/ جمشید ارجمند، سیری در قلمرو ادب حماسی/ سجاد آیدنلو، سفرنامۀ رابی بنیامین تودلایی/ محسن جعفری مذهب، از ایران زرتشتی تا اسلام/ ابراهیم موسی‌پور، پست‌مدرنیسم به سبکی خوش‌بین/ جهانگیر معینی علمداری، تاثیر رنگ در درمان بیماری‌های روانی/ بهروز فتحی، دانشنامۀ مشاهیر یزد/ احسان‌الله شکراللهی، کتابشناسی امام حسین (ع)/ حسین علیزاده، زنگار زمان و طنین جاودانگی در سینمای تارکوفسکی/ میراحمد میراحسان، و معناشناسی سفر در ۳ اثر/ محسن هجری.


AWT IMAGE  نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده دومین جشنواره نقد کتاب)  (pdf)

گروهی از نویسندگان. تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۸۷. ۶۸ ص. وزیری (شومیز). ۷۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۰۰۰ نسخه. شابک: ۶-۸۶-۸۵۳۳-۹۶۴-۹۷۸

چکیده:  آموزه‌ها و اندیشه‌های بشری همواره آمیخته با خطا و کاستی بوده و در بستر زمان و تضارب آراء، مسیر تکاملی را طی کرده و به بالندگی رسیده است. بدیهی است بدون بازنگری‌های مستمر و یافتن کاستی‌ها و قوت‌های اندیشه نمی‌توان به رشد و تعالی فرهنگی دست یازید. به همین دلیل اندیشمندان مسلمان از همان سده‌های نخستین، خود به استقبال نقد می‌رفتند و نقدهای علمی را ارج می‌نهادند و بر این باور بودند که حیات و طراوت دانش و معرفت، قرین نگاه‌های آسیب‌شناسانه منتقدان خردمند، فرهیخته و آزموده است. موسسه خانه کتاب نیز در راستای نهادینه کردن نقد علمی و شناسایی و تقدیر از منتقدان برجسته در سال ۱۳۸۳ دبیرخانه جشنواره نقد را پایه‌گذاری کرد. در دومین دوره این جشنواره با بررسی ۱۸۰ مقاله و ۳۰ عنوان کتاب منتشر شده در سال ۱۳۸۳، از پنج منتقد برگزیده، تقدیر به عمل آمد. مجموعه حاضر دربرگیرنده مقالات برگزیده دومین دوره این جشنواره تحت این عناوین است: معرفی جمع پریشان/ رضا مختاری، افراط در استناد/ سیروس پرهام، کاری ارجمند اما نه برای همیشه/ رضا روحانی، کتابی تازه در تاریخ فرق اسلامی/ محمدکاظم رحمتی، وآیا هر پرسشی یک پاسخ دارد؟/ علی‌اصغر سیدآبادی.


AWT IMAGE  نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده سومین جشنواره نقد کتاب) (pdf)

دبیرخانه جشنواره نقد کتاب. تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۸۷. ۲۰۸ ص. وزیری (شومیز). ۲۰۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۰۰۰ نسخه. شابک: ۳-۸۷-۸۵۳۳-۹۶۴-۹۷۸

چکیده: سومین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب، با بررسی ۵۲۰ مقاله منتشرشده در ۱۲۰ نشریه، در سال ۱۳۸۷ در تهران برگزار شد. در این جشنواره، از شش منتقد برگزیده قدردانی شد. مجموعۀ حاضر، دربردارندۀ مقالات برگزیدۀ این جشنواره تحت این عناوین است: هیاهو برای هیچ/ محمدرضا سرشار، ذیلی بر ذیل فرهنگ فارسی، جزمیت در مفاهیم، آشفتگی در مصادیق/ حسین ترکش‌دوز، تدقیقی در تحفه‌الملوک/ علی اشرف صادقی، پندارانگاری در فهرست‌نگاری/ حسین رضوی برقعی، و چند یادداشت دربارۀ تصحیح تاریخ رشیدی/ مهدی فرهانی منفرد.


AWT IMAGE  نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده چهارمین جشنواره نقد کتاب) (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۸۸. ۲۰۸ ص. وزیری (شومیز). ۳۵۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۰۰۰ نسخه. شابک: ۱-۲۲-۵۵۰۵-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: موسسه خانه کتاب در راستای اهداف خود، در عرصه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تعالی ایران اسلامی و نهادینه کردن نقد علمی و شناسایی و تقدیر از منتقدان برجسته، در سال ۱۳۸۳ دبیرخانه جشنواره نقد را پی‌ریزی کرد. در چهارمین دوره این جشنواره، با بررسی ۳۸۳ مقاله منتشرشده، در ۱۱۲ نشریه، سیزده منتقد برگزیده معرفی و از منتقدان برتر تقدیر شد. کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه مقالات برگزیده این جشنواره است. از جمله موضوع‌های این مقالات می‌توان به نقدی بر سیری در هنر ایران، نظم در بی‌نظمی، نگاهی به نقد ادبی و ترجمه اسفار اربعه در بوته نقد، اشاره کرد.AWT IMAGE  نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده پنجمین جشنواره نقد کتاب) (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۸۹. ۲۱۶ ص. وزیری (شومیز). ۴۳۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۰۰۰ نسخه. شابک: ۳-۵۷-۵۵۰۵-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: مجموعه حاضر که حاوی مقالات برگزیده پنجمین جشنواره نقد کتاب است با هدف ترسیم ویژگی‌ها و شاخص‌های نقد علمی و نیز تبیین آداب نقد تدوین شده است. عناوین برخی از این مقالات عبارت است از: نقد و بررسی کتاب «جامعه‌شناسی معرفت و علم»، آه تا ماه؛ تالش در جنگ‌های ایرانی و روس، نوعی وزن در ادبیات کودک، گذری بر سال‌های ابری و...


AWT IMAGE  نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده ششمین جشنواره نقد کتاب) (pdf)

تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۸۹. ۳۳۶ ص. وزیری (شومیز). ۶۷۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۰۰۰ نسخه. شابک: ۳-۷۳-۵۵۰۵-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر دربرگیرنده مجموعه مقالات برگزیده ششمین دوره جشنواره «نقد کتاب» است که در سال ۱۳۸۸ در تهران برگزار شد. این مقاله‌ها که توسط اندیشمندان ایرانی به زیور طبع آراسته گشته، به ترسیم ویژگی‌ها و شاخص‌های نقد علمی و نیز تبیین آداب نقد می‌پردازند. عنوان برخی از این مقاله‌ها عبارت است از: «نگاهی به کتاب دین زرتشتی»، «دیرینگی و نیروی دوام آن»، «معرفی و نقد کتاب ساخت رمان فارسی»، «مدل‌سازی برای آثار دیگران»، «حکایت‌پردازی‌های بی‌پایان» و....


AWT IMAGE نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده هفتمین جشنواره نقد کتاب) (pdf)

تهیه و تنظیم: دبیرخانه جشنواره نقد کتاب، تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۹۰. ۴۴۸ ص. وزیری (شومیز). ۹۰۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۰۰۰ نسخه. شابک: ۳-۰۳۶-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: کتاب حاضر مشتمل بر متن مقاله‌های برگزیده هفتمین دوره جشنواره نقد کتاب است و با هدف ترسیم ویژگی‌ها و شاخص‌های نقد علمی و نیز تبیین آداب نقد به رشته تحریر در آمده است. مقاله‌های کتاب در دو بخش مقاله‌های «چاپی» و «الکترونیکی» تنظیم شده است. در این دو بخش کتاب‌هایی چون «روش تحقیق کیفی» نوشته «کاترین مارشال» و «گرجن ب. راس من»، «بحران علوم اروپایی و پدیدارشناسی» نوشته «ادموند هوسرل»، «خطیب کعبه» (شرح خطبه حضرت عباس (ع) بر فراز کعبه در یوم‌الترویه سال شصت ق) نوشته «علی‌اصغر یونسیان»، «بررسی مسئله قیاس» نوشته «علی‌رضا رحیمیان»، «ویژگی‌های محیطی فضاهای شهری امن» نوشته «اسماعیل صالحی و... نقد شده‌اند.


AWT IMAGE  نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده هشتمین جشنواره نقد کتاب) (pdf)

تهیه و تنظیم: دبیرخانه جشنواره نقد کتاب. تهران: خانه کتاب ایران، ۱۳۹۱. ۴۶۴ ص. وزیری (شومیز). ۱۴۰۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۰۰۰ نسخه. شابک: ۱-۱۰۰-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

چکیده: اثر حاضر دربردارنده متن مقالات برگزیده در هشتمین دوره جشنواره نقد است که سال ۱۳۹۰ در تهران برگزار شد. این جشنواره، از سوی مؤسسه خانه کتاب و با هدف رشد و تعالی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در ایران اسلامی و پایه‌ریزی نقد علمی و روش‌مند و تقدیر از منتقدان برجسته، از سال ۱۳۸۳ شروع به کار کرده است. در این دوره، نوزده منتقد، برگزیده شده‌اند و مقالات برگزیده، در مجموعه حاضر به چاپ رسیده‌اند. عناوین برخی از مقالات عبارتند از: «فرسنگ تا فرهنگ»، «واژگانی برای زبان فارسی»، «عشق آمدنی بود، نه آموختنی»، «شعر بی‌تاب دریا» و....


  نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده دوازدهمین جشنواره نقد کتاب) (pdf)

تهیه و تنظیم: دبیرخانه جشنواره نقد کتاب. تهران: خانه کتاب ایران، 1394. 568 ص. وزیری (شومیز). 400000 ریال. چاپ اول/ 500 نسخه. شابک: 2-314-222-600-978

چکیده: اثر حاضر دربردارنده متن مقالات برگزیده در هشتمین دوره جشنواره نقد است که سال 1394 در تهران برگزار شد. این جشنواره، از سوی مؤسسه خانه کتاب و با هدف رشد و تعالی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در ایران اسلامی و پایه‌ریزی نقد علمی و روش‌مند و تقدیر از منتقدان برجسته، از سال ۱۳۸۳ شروع به کار کرده است. در این دوره، نوزده منتقد، برگزیده شده‌اند و مقالات برگزیده، در مجموعه حاضر به چاپ رسیده‌اند. عناوین برخی از مقالات عبارتند از: «تأملی بر سهم مؤلف در نگارش کتابهای تالیفی»، «نقدی بر تصحیح تازه خزانه عامره»، «نقدی بر چاپ تازه التنویر فی الطب» و....


 نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده سیزدهمین جشنواره نقد کتاب) (pdf)

تهیه و تنظیم: دبیرخانه جشنواره نقد کتاب. تهران: خانه کتاب ایران، 1395. 254 ص. وزیری (شومیز). 300000 ریال. چاپ اول/ 500 نسخه. شابک: 3-362-222-600-978

چکیده: اثر حاضر دربردارنده متن مقالات برگزیده در سیزدهمین دوره جشنواره نقد است که سال 1395 در تهران برگزار شد. این جشنواره، از سوی مؤسسه خانه کتاب و با هدف رشد و تعالی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در ایران اسلامی و پایه‌ریزی نقد علمی و روش‌مند و تقدیر از منتقدان برجسته، از سال ۱۳۸۳ شروع به کار کرده است. در این دوره، نوزده منتقد، برگزیده شده‌اند و مقالات برگزیده، در مجموعه حاضر به چاپ رسیده‌اند. عناوین برخی از مقالات عبارتند از: «پر اما ناپرداخته، نقدی بر کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش»، «ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی»، «نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین»، «تألیف فلسفه فقه، ضرورتی که همچنان باقی است» و....


  نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده چهاردهمین جشنواره نقد کتاب) (pdf)

تهیه و تنظیم: دبیرخانه جشنواره نقد کتاب. تهران: خانه کتاب ایران، 1396. 484 ص. وزیری (شومیز). 300000 ریال. چاپ اول/ 500 نسخه. شابک: 2-442-222-600-978

چکیده: اثر حاضر دربردارنده متن مقالات برگزیده در چهاردهمین دوره جشنواره نقد است که سال 1396 در تهران برگزار شد. این جشنواره، از سوی مؤسسه خانه کتاب و با هدف رشد و تعالی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در ایران اسلامی و پایه‌ریزی نقد علمی و روش‌مند و تقدیر از منتقدان برجسته، از سال ۱۳۸۳ شروع به کار کرده است. در این دوره، نوزده منتقد، برگزیده شده‌اند و مقالات برگزیده، در مجموعه حاضر به چاپ رسیده‌اند. عناوین برخی از مقالات عبارتند از: «بازشناختی از دانش شناسی»، «نقد و بررسی فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران»، «تأملی بر کتاب نظام حکمت متعالیه» و....