اخبار
مقالات برگزیده و شایسته تقدیر هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب

  اسامی منتخبان هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب و مقالات برگزیده و شایسته تقدیر.  ۲۲ دی ۱۳۹۹.


اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

 
  آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره نقد کتاب ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد . ۱۹ دی ۱۳۹۹.


عناوین مقالات راه یافته به مرحله نهایی داوری هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب


  عناوین مقاله های راه یافته به مرحله نهایی داوری جشنواره نقد کتاب اعلام شد.  ۱۰ دی ۱۳۹۹.


فراخوان هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد.

 

 فراخوان هفدهمین جشنواره نقد کتاب منتشر شد. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹.


فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد.

 

 فراخوان شانزدهمین جشنواره نقد کتاب منتشر شد. 17 اردیبهشت 1398.


مقالات برگزیده و شایسته تقدیر پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب

 

     اسامی منتخبان پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب و مقالات برگزیده و شایسته تقدیر.  1 بهمن 1397.


اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب 1 بهمن 1397 برگزار خواهد شد.

 
  آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره نقد کتاب 1 بهمن ماه 1397 ساعت 15 تا 17 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد . 25 دی 1397.


عناوین مقالات راه یافته به مرحله نهایی داوری پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب


  عناوین مقاله های راه یافته به مرحله نهایی داوری جشنواره نقد کتاب اعلام شد.  ۲۰ دی ۱۳۹۷.


آخرین مهلت پذیرش مقاله برای پانزدهمین جشنواره نقدکتاب 31 تیرماه اعلام شد.

 

   آخرین مهلت پذیرش مقاله برای پانزدهمین جشنواره نقد کتاب 31 تیرماه اعلام شد.  2 تیر 1397.


بیست‌ و‌ ششمین دوره جایزه جهانی کتاب سال فراخوان داد.


  فراخوان بیست‌‌و‌ششمین دوره جایزه جهانی کتاب سال در دو حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی منتشر شد.  20 خرداد 1397.